Rozwody

Rozwody
Gdańsk

Od wielu lat liczba rozwodów orzekanych w Polsce w ciągu roku stanowi ok 1/3 liczby zawieranych w tym czasie małżeństw. Rozwód jest też uznany za drugie najbardziej stresujące wydarzenie w życiu człowieka, zaraz po śmierci współmałżonka. Prawnicy z naszej kancelarii prawnej w Gdańsku rozumieją, że rozwód jest bardzo obciążający emocjonalnie. Nie sprowadza się on tylko do rozprawy przed sądem i wydania wyroku. Jako adwokat i radca prawny, zawsze doradzamy osobom rozwodzącym się – nie tylko naszym Klientom- aby skorzystały z pomocy prawnika przy rozwodzie. Dlaczego?

Rozwody Gdańsk. Rozwód i prawnik: czy to niezbędne połączenie?

Wiemy, że emocje i stres często biorą górę, szczególnie, jeśli okoliczności prowadzące do rozwodu są dla stron bolesne.

Małżonkowie nierzadko godzą się na rozwiązania, z którymi nie czują się komfortowo. Zdarza się, że przyjmują w trakcie rozwodu postawę, która prowadzi do zakończenia sprawy w sposób dla nich niekorzystny. Profesjonalny prawnik koncentruje się przede wszystkim na sytuacji i interesie Klienta. Zna przepisy i praktykę. Wie, jak dane okoliczności mogą wpłynąć na późniejszą sytuację eksmałżonków. Rolą adwokata czy radcy prawnego podczas rozwodu jest czuwanie nad przebiegiem sprawy, „na chłodno”, bez emocji, których i tak bywa wiele pomiędzy małżonkami.

Profesjonalny adwokat i radca prawny jest również dyskretny i empatyczny i rozumie trudną sytuację Klienta. Dąży do tego, by uwzględnić najlepiej pojęty interes Klienta, biorąc również wzgląd na jego sytuację emocjonalną.

Często zdarza się też, że obie strony są zdecydowane na rozwód i zależy im na szybkim zakończeniu małżeństwa.

Prawnik doświadczony w sprawach rozwodowych pomoże im się wówczas do tego dobrze przygotować. Zadba o ustalenie niezbędnych kwestii, o których sąd musi orzec w wyroku rozwodowym.

Dlatego zawsze doradzamy wszystkim rozwodzącym się, aby skorzystali z pomocy prawnika „od rozwodów”. Dlaczego tak jest, wyjaśniamy poniżej oraz w infografice, w sekcji Rozwody Gdańsk Aktualności, na dole strony

Warunkiem orzeczenia rozwodu przez sąd jest trwały i zupełny rozkład pożycia pomiędzy małżonkami.

Podczas rozprawy rozwodowej, sąd bada przede wszystkim, czy taki rozkład rzeczywiście nastąpił. W praktyce oznacza to, że sąd pyta małżonków o ich więzi duchowe, fizyczne i materialne.

Małżonkowie opowiadają wówczas sądowi o uczuciach, jakie do siebie żywią i pożyciu małżeńskim. Ważną informacją jest to, że nawet te pary, które nie czują do siebie niechęci i nie rozstają się w konflikcie, mogą się rozwieść, jeśli sąd ustali, że ich więzi, w tym więź duchowa, ustała.

Sąd musi także ustalić, że rozkład pożycia jest trwały.

Nie oznacza, że musi on być długotrwały, tj. nie trzeba czekać określonego czasu aby wnieść pozew o rozwód. Kluczowe jest, aby nie było widoków na przywrócenie pożycia.

Innymi słowy – sąd musi nabrać przekonania, że małżonkowie nie przechodzą chwilowego kryzysu, ale ich małżeństwo faktycznie jest zakończone.

Oczywiście, należy pamiętać, że są też negatywne przesłanki rozwodu. Sąd nie orzeknie rozwodu pomimo rozkładu pożycia, jeśli:

  • miałoby na tym ucierpieć dobro wspólnych, małoletnich dzieci małżonków,
  • byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,
  • rozwodu żąda małżonek całkowicie winny rozkładu pożycia, chyba, że drugi małżonek zgodzi się na rozwód albo brak jego zgody jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

Adwokat lub radca prawny doświadczony w sprawach rozwodowych, już na pierwszym spotkaniu z Klientem ustala, czy te podstawowe przesłanki do orzeczenia rozwodu są spełnione. Dobry prawnik nie będzie doradzał klientowi wniesienia pozwu rozwodowego, który mógłby okazać się przedwczesny.

Kiedy sąd orzeka rozwód?

Kto ponosi winę za rozwód?

Co do zasady, sąd orzeka o tym, czy i które z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.

Treść tego orzeczenia ma przełożenie na obowiązek alimentacyjny wobec drugiego małżonka. Jest to bardzo częstym powodem, dla którego sprawy rozwodowe ciągną się miesiącami. Strony różnymi środkami dowodowymi próbują wykazać wyłączną winę drugiego małżonka.

Coraz częściej zdarza się, że małżonkowie, aby uniknąć długiego i często bolesnego postępowania przed sądem, zgodnie wnoszą o nieorzekanie o winie. Wówczas, o ile również inne kwestie zostały zgodnie ustalone między małżonkami, rozwód może być orzeczony przez są już na pierwszej rozprawie.

Zakończenie małżeństwa jest nie tylko poważną decyzją, ale też pociąga za sobą szereg spraw, które małżonkowie lub sąd muszą uregulować.

Zakończenie małżeństwa i co dalej?

Władza rodzicielska nad wspólnymi dziećmi i alimenty

Sąd ma obowiązek orzec o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi małżonków. Rozstrzyga też o kontaktach rodziców z dzieckiem.
Wreszcie- sąd obowiązkowo orzeka o kosztach utrzymania i wychowania dziecka ponoszonych przez oboje rodziców. W praktyce oznacza to, że sąd w wyroku określa, jaką miesięczną kwotę jeden z małżonków przekazuje drugiemu małżonkowi tytułem alimentów.

Oczywiście, małżonkowie mogą między sobą ustalić sposób wykonywania władzy rodzicielskiej i to, jak będą wyglądały ich kontakty z dzieckiem po rozwodzie. Jeśli nie będzie to sprzeczne z dobrem dziecka, sąd uwzględni takie porozumienie w wyroku rozwodowym.

Małżonkowie mogą również wnieść o to, by sąd nie rozstrzygał o kontaktach z dziećmi. Musi to być jednak zgodny wniosek stron.

Jeśli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd może rozstrzygnąć również o tym, w jaki sposób po rozwodzie małżonkowie będą z niego korzystać.

Strony mogą również umówić się między sobą, jak to korzystanie z mieszkania ma wyglądać – może ono przypaść jednemu z małżonków, mogą również uwzględnić mieszkanie przy podziale majątku. Wówczas sąd uwzględni te ustalenia w wyroku rozwodowym. W szczególnych wypadkach jest też możliwość wniesienie przez jednego z małżonków żądania eksmisji drugiego z małżonków. Więcej na ten temat piszemy w artykule „Co z mieszkaniem po rozwodzie„.

Wspólne mieszkanie

Podział majątku wspólnego

W wyroku rozwodowym sąd może również orzec o podziale majątku.

Warunkiem jest niespowodowanie nadmiernej zwłoki w całym postępowaniu.

Oznacza, że to, jeśli wspólny majątek małżonków jest rozległy i jest wiele kwestii spornych, może to „odwrócić uwagę” sądu od istoty postępowania, czyli do orzeczenia rozwodu z uwagi na trwały i zupełny rozkład pożycia.

W takiej sytuacji, sąd nie będzie zajmował się dzieleniem majątku i wówczas stanie się to przedmiotem odrębnego postępowania. Nasza kancelaria prawna w Gdańsku prowadzi również postępowania dotyczące wyłącznie podziału majątku wspólnego.

Małżonkowie mogą przed rozprawą rozwodową zgodnie rozdzielić wspólny majątek i przedstawić propozycję sądowi. Wówczas sąd uwzględni te ustalenia w rozstrzygnięciu.

W takiej sytuacji jednym wyrokiem i podczas jednego postępowania, sąd może zakończyć małżeństwo i uregulować wszystkie sprawy pomiędzy eksmałżonkami.

Ustalenie, kto w toku procesu ponosi winę za rozkład pożycia, ma wpływ na możliwość małżonków żądania alimentów od drugiego małżonka. Szczegółowo rozpisaliśmy te możliwości tutaj.

Obowiązek alimentacyjny wobec małżonka

Nie tylko rozwód wchodzi w grę: unieważnienie małżeństwa

Nie zawsze to rozwód lub śmierć małżonka kończy małżeństwo. Zdarzają się sytuacje, kiedy małżeństwo zostało zawarte, mimo, że nie powinno.

Mamy tu na myśli takie przypadki jak m.in. bigamia, ubezwłasnowolnienie całkowite, choroba psychiczna czy pokrewieństwo między małżonkami.

Zdarzają się również przypadki małżeństw zawartych pod wpływem groźby lub błędu co do tożsamości drugiej strony lub w stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli.

Wszystkie te sytuacje i jeszcze kilka innych, stanowią podstawę do unieważnienia małżeństwa.

Prawnicy z naszej kancelarii prawnej w Gdańsku, poza prowadzeniem spraw rozwodowych, mają również doświadczenie w postępowaniach o unieważnienie małżeństwa.

Warto pamiętać, że jeśli chodzi o skutki unieważnienia w zakresie stosunków z dziećmi i stosunków majątkowych między małżonkami- obowiązują zasady analogiczne do postępowania rozwodowego.

Jako adwokat i radca prawny w Gdańsku, prowadzimy sprawy o rozwód przede wszystkim w zasięgu terytorialnym apelacji gdańskiej.

Sądem pierwszej instancji w sprawach o rozwód jest Sąd Okręgowy w Gdańsku.

Jeśli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków znajduje się na obszarze właściwości miejscowej tego sądu i co najmniej jedno z małżonków nadal na tym obszarze zamieszkuje, wówczas pozew o rozwód należy skierować do SO w Gdańsku.

Obszar właściwości miejscowej Sądu Okręgowego w Gdańsku obejmuje:
Gdańsk, Gdynię, Sopot, obszar Sądu Rejonowego w Kartuzach, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Starogardzie Gdańskim, Tczewie lub w Wejherowie.
Nasza kancelaria prawna w Gdańsku ma również duże doświadczenie w zakresie prowadzenia rozwodu z tzw. elementem zagranicznym.

Jeśli są Państwo zainteresowani pomocą prawną naszej kancelarii, zapraszamy do kontaktu: Rozwody GdańskKontakt.

rozwody gdańsk - czyli gdzie działamy

Rozwody Gdańsk - Aktualności


Adwokat i rozwód - infografika

Rozwody Gdańsk, pomoc prawnika przy rozwodzie, czy trzeba mieć prawnika przy rozwodzie, infografika, adwokat sprawy rozwodowe Gdańsk
Czy adwokat i rozwód to niezbędne połączenie? Infografika, Kancelaria Adwokacka w Gdańsku, Adwokat Przemysław Czaicki, rozwody Gdańsk


Nasze porady z zakresu prawa rodzinnego:

Stosujemy pliki cookie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony. Możemy również wykorzystywać pliki cookie własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych. Możesz zarządzać swoimi preferencjami w ustawieniach swojej przeglądarki. Klikając "OK" wyrażasz zgodę na nasze wykorzystanie cookies zgodnie z Polityką cookies.
OK