Wydziedziczeniem, w potocznym rozumieniu, zwykło nazywać się sytuację pominięcia spadkobiercy ustawowego w sporządzonym przez spadkodawcę testamencie. Tego typu działanie, jeśli miało na celu pozbawienie tej osoby wszelkich praw do spadku, niestety nie przyniesie testatorowi zamierzonych skutków. Istnieją jednak instytucje, których zastosowanie pozwoli spadkodawcy lub innym spadkobiercom na pozbawienie niektórych osób prawa do spadku.

Czytaj dalej

Prawo rodzinne konstruuje zasadę ciągłości trwania obowiązku alimentacyjnego między małżonkami zarówno w trakcie trwania związku małżeńskiego, jak i po jego rozwiązaniu (przez rozwód, unieważnienie). Kiedy zatem możemy domagać się od drugiego małżonka alimentów?

Czytaj dalej

Istotą uprawnienia spadkodawcy do sporządzenia testamentu jest późniejsze zagwarantowanie poszanowania jego ostatniej woli. To on w prawem przepisanej formie wskazuje osoby, które, w jego przekonaniu, zasługują na dziedziczenie po nim – czy to odpowiedniej części spadku, czy też konkretnych przedmiotów, które w jego skład wchodzą. Z rzeczywistością ma to jednak niewiele wspólnego. Niestety nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że swoboda rozporządzania swoim majątkiem na wypadek śmierci, zgodnie z polskim prawem, nie jest zupełna i doznaje wielu ograniczeń. Instytucją, która wywiera największy wpływ na ograniczenie rzeczywistej woli testatora, jest zachowek.

Czytaj dalej

W polskim prawie rozwód uzyskać można jedynie w drodze wyroku sądu. Wbrew pozorom, nie zawsze uzyskanie rozwodu jest łatwe, zdarzają się nawet wypadki, że jest to niemożliwe. Jest to wynikiem specyfiki uregulowań tej instytucji w naszym porządku prawnym, które nadają małżeństwu charakter daleko odbiegający od koncepcji umowy pomiędzy samymi małżonkami, niejako stawiając sąd na straży trwałości małżeństwa i ochrony rodziny.

Czytaj dalej

4/4
We have placed cookies on your computer to help make this website better. Read the cookies policy
yes, I accept the cookies
pl_PL