Kancelaria Adwokacka
Przemysław Czaicki

Współpraca

Formy współpracy

Kancelaria oferuje współpracę zarówno podmiotom gospodarczym (spółkom prawa handlowego – kapitałowym i osobowym, osobom prowadzącym działalność gospodarczą), jak również  osobom fizycznym. Obsługa prawna firm

Współpraca Kancelarii z Klientem polegać może na stałej obsłudze lub doraźnej pomocy prawnej. Stała obsługa prawna obejmuje kompleksowe prowadzenie spraw prawnych danego podmiotu lub zajmowanie się jedynie pewnym obszarem działalności tego podmiotu. Doraźna pomoc prawna polega na świadczeniu przez Kancelarię usługi prawnej jedynie w zakresie przedstawionego problemu, tj. prowadzenia sprawy sądowej, analizy konkretnych zagadnień i sporządzeniu opinii prawnej, prowadzeniu negocjacji oraz opracowaniu umowy, przeprowadzeniu badania due diligence i in.

Zasady wynagradzania

W zakresie wynagrodzenia oferujemy Klientom różne możliwości jego ustalania, oparte o dwa podstawowe modele: Obsługa prawna firm

  • wynagrodzenie ryczałtowe, oparte na określonej z góry stawce, niezależne od ilości poświęconego czasu na opracowanie zagadnienia prawnego lub prowadzeniu określonej sprawy (w przypadku spraw sądowych możliwe jest także częściowe zróżnicowanie honorarium w oparciu o premię zależną od wyniku sprawy, tzw. success fee);
  • wynagrodzenie godzinowe, uzależnione od ilości czasu poświęconego na realizację zleconego Kancelarii problemu prawnego, stosowane zazwyczaj przy udzielaniu porad prawnych oraz w zakresie spraw, co do których utrudnione jest wcześniejsze określenie zakresu czynności koniecznych do ich prowadzenia; porady prawne Gdańsk

Wysokość stawki wynagrodzenia jest każdorazowo indywidualnie ustalana z Klientem, a uzależniona jest w szczególności od stopnia złożoności przedstawionego problemu prawnego, specjalistycznej wiedzy prawnej potrzebnej do jego opracowania oraz przewidywanego czasu, jaki należy poświęcić na udzielenie pomocy prawnej. porady prawne Gdańsk

Honorarium nie obejmuje kosztów sądowych i administracyjnych, podatków oraz kosztów tłumaczeń itp. Koszty związane z dojazdami i dietami są każdorazowo ustalane z Klientem.

Kontakt telefoniczny

Formularz kontaktowy

Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.