Kancelaria Adwokacka
Przemysław Czaicki

Porady

Rozwód – zastanów się, zanim podejmiesz decyzję

W polskim prawie rozwód uzyskać można jedynie w drodze wyroku sądu. Wbrew pozorom, nie zawsze uzyskanie rozwodu jest łatwe, zdarzają się nawet wypadki, że jest to niemożliwe. Jest to wynikiem specyfiki uregulowań tej instytucji w naszym porządku prawnym, które nadają małżeństwu charakter daleko odbiegający od koncepcji umowy pomiędzy samymi małżonkami, niejako stawiając sąd na straży trwałości małżeństwa i ochrony rodziny.

Podstawową przesłanką rozwodu jest zupełny i trwały rozkład pożycia między małżonkami. Zupełność rozkładu pożycia należy oceniać w oparciu o trzy podstawowe sfery: fizyczną, duchową i materialną, natomiast dla oceny trwałości rozkładu pożycia zazwyczaj niezbędnym będzie upływ odpowiedniego czasu, w którym te więzi nie są dłużej utrzymywane. Zaistnienie tych przesłanek nie gwarantuje jednak jeszcze uzyskania rozwodu, który nie zostanie orzeczony, jeżeli miałoby przez to ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci lub występowałyby inne okoliczności powodujące sprzeczność takiego rozstrzygnięcia z zasadami współżycia społecznego. Z odmową udzielenia rozwodu spotkać się może także pozew złożony przez małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia, jeśli druga strona nie wyraziłaby zgody na takie rozwiązanie.

Przed podjęciem decyzji o rozwodzie, należy dokładnie rozważyć jego konsekwencje prawne i faktyczne. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że postępowanie rozwodowe rodzi niezwykle silne emocje, strony zeznają na temat szczegółów wspólnego pożycia, powodów jego rozkładu. Pomimo zażegnania sytuacji konfliktowych między stronami, nierzadko w wyniku czynności podejmowanych przed sądem dochodzi do ich nawrócenia i eskalacji, co wpływać może na późniejsze kontakty stron, również, a może przede wszystkim – w zakresie wspólnego wychowywania dzieci.

Zanim więc podjęte zostaną odpowiednie kroki prawne w tym zakresie, najlepiej zawczasu odpowiednio przygotować się do postępowania sądowego. Aby prawidłowo skonstruować strategię działania, należy określić podstawowe cele, jakie chce się zrealizować. Koniecznym jest zatem zastanowienie się nad kwestiami związanymi z orzekaniem o winie małżonka, opiece i wychowywaniu wspólnych dzieci, kontaktach z dziećmi, alimentach (dla dziecka oraz dla małżonka), zajmowaniem wspólnego mieszkania, podziale majątku. Nie wszystkie te sprawy muszą być jednak przedmiotem postępowania, część z nich można uregulować w okresie późniejszym. W zależności od relacji między stronami, wskazanym jest również rozważenie możliwości wcześniejszego doprowadzenia do porozumienia z małżonkiem choćby w niektórych kwestiach związanych z postępowaniem, co może zaoszczędzić nerwów i znacznie przyspieszyć postępowanie.

Co do czasu trwania postępowania sądowego związanego z uzyskaniem rozwodu, nie można niestety określić go z góry, gdyż zależy on od wielu czynników, często nawet niezależnych od stron. Procesy rozwodowe w Polsce coraz częściej przypominają te znane nam z filmów – strony wynajmują detektywów w celu wyśledzenia nieodpowiednich zachowań małżonków, przedkładają wnioski dowodowe zmierzające do ujawnienia historii połączeń telefonicznych, kontaktów nawiązywanych za pośrednictwem internetowych portali społecznościowych, czy zdjęć i filmów, ukazujących małżonków w nieeleganckim świetle. Wszystko to oczywiście może mieć wpływ na wynik sprawy, z pewnością jednak powoduje odpowiednie wydłużenie postępowania. Na uzyskanie rozwodu w sprawach mało skomplikowanych można liczyć już po kilku miesiącach, jednak przy znacznym uporze stron, rozwiniętym postępowaniu dowodowym, ten okres można nierzadko liczyć nawet w latach.

 

Przemysław Czaicki

adwokat

Kontakt telefoniczny

Formularz kontaktowy

Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.