Kancelaria Adwokacka
Przemysław Czaicki

Porady

Wydziedziczenie i niegodność dziedziczenia – czyli sposoby na pozbawienie prawa do spadku

Wydziedziczeniem, w potocznym rozumieniu, zwykło nazywać się sytuację pominięcia spadkobiercy ustawowego w sporządzonym przez spadkodawcę testamencie. Tego typu działanie, jeśli miało na celu pozbawienie tej osoby wszelkich praw do spadku, niestety nie przyniesie testatorowi zamierzonych skutków. Istnieją jednak instytucje, których zastosowanie pozwoli spadkodawcy lub innym spadkobiercom na pozbawienie niektórych osób prawa do spadku.

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość z punktu widzenia sklepu internetowego

Dnia 25 grudnia 2014 r. weszła w życie długo oczekiwana i szeroko omawiana Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), stanowiąca implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. Ustawa wprowadza szereg zmian dotyczących sprzedaży konsumenckiej, w tym zmienia przepisy dotyczące umowy sprzedaży zawarte w Kodeksie cywilnym. Akt ten niejako precyzuje ugruntowaną już w polskim prawie definicję konsumenta, stanowiąc, iż jest nim osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Nietrzeźwość kierowcy – czy to już pewny wyrok?

W ostatnich latach wciąż wzrasta liczba osób zatrzymanych za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu lub środków odurzających – jest to w chwili obecnej jedno z najczęściej osądzanych przestępstw. Zdecydowana większość spraw w tym zakresie kończy się jednak tzw. skazaniem bez rozprawy na karę uzgodnioną między organami ścigania i sprawcą.

Zachowek – prawo ponad testamentem

Istotą uprawnienia spadkodawcy do sporządzenia testamentu jest późniejsze zagwarantowanie poszanowania jego ostatniej woli. To on w prawem przepisanej formie wskazuje osoby, które, w jego przekonaniu, zasługują na dziedziczenie po nim – czy to odpowiedniej części spadku, czy też konkretnych przedmiotów, które w jego skład wchodzą. Z rzeczywistością ma to jednak niewiele wspólnego. Niestety nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że swoboda rozporządzania swoim majątkiem na wypadek śmierci, zgodnie z polskim prawem, nie jest zupełna i doznaje wielu ograniczeń. Instytucją, która wywiera największy wpływ na ograniczenie rzeczywistej woli testatora, jest zachowek.

Rozwód – zastanów się, zanim podejmiesz decyzję

W polskim prawie rozwód uzyskać można jedynie w drodze wyroku sądu. Wbrew pozorom, nie zawsze uzyskanie rozwodu jest łatwe, zdarzają się nawet wypadki, że jest to niemożliwe. Jest to wynikiem specyfiki uregulowań tej instytucji w naszym porządku prawnym, które nadają małżeństwu charakter daleko odbiegający od koncepcji umowy pomiędzy samymi małżonkami, niejako stawiając sąd na straży trwałości małżeństwa i ochrony rodziny.

Kontakt telefoniczny

Formularz kontaktowy

Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.