Kancelaria Adwokacka
Przemysław Czaicki

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Kancelaria Adwokacka Przemysława Czaickiego (dalej: Kancelaria) szanuje Państwa prywatność
podczas korzystania z niniejszej strony internetowej (dalej: Strona) i podejmuje stosowne działania w celu ochrony Państwa danych przekazanych Kancelarii.

Niniejsza Polityka Prywatności obejmuje informacje dotyczące zakresu przetwarzanych danych otrzymanych przez Kancelarię za pośrednictwem Strony, sposobu i celu ich przetwarzania oraz udostępniania przez Kancelarię, a także tzw. politykę cookies.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Przemysław Czaicki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Przemysław Czaicki, w Gdańsku, przy ul. Kartuskiej 5.

Zakres przetwarzanych danych

Strona pozyskuje informacje o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  • poprzez gromadzenie logów (plików dziennika) przez operatora hostingowego (Skyproject Łukasz Grużewski, Surowe 3, 14-400 Pasłęk);
  • poprzez dobrowolnie wprowadzane przez Użytkowników informacje w formularzach kontaktowych;
  • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików typu cookie.

Pliki dziennika (logi)

W wyniku odwiedzin Strony dochodzi do automatycznego logowania w warstwie serwerowej niektórych informacji, dotyczących korzystania ze Strony przez jego Użytkowników. Takie informacje mogą zawierać: adres IP, typ przeglądarki, dostawcę Internetu, znak daty i czasu oraz liczbę kliknięć, strony, z których nastąpiło wejście i na które nastąpiło wyjście z witryny (w przypadku zastosowania realizacji tych czynności za pomocą odnośników), rodzaj platformy sprzętowej. Zbierane są one w celu: analizy trendów, zarządzania Stroną, zbiorczego śledzenia ruchu Użytkowników i gromadzenia zbiorczych danych statystycznych. Żadna informacja zgromadzona w plikach dziennika, w szczególności adres IP, w żaden sposób nie będzie kojarzona (łączona) z danymi osobowymi Użytkowników Strony.

Dane z formularzy kontaktowych

Kancelaria przetwarza dane dobrowolnie przez Państwa powierzone wyłącznie w cel wynikającym z funkcji konkretnego formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie np. w celu skontaktowania się z Państwem, przedstawienia oferty handlowej i wykonania usługi. Przetwarzanie danych podanych przez Państwa następuje na Państwa wyraźną prośbę i za Państwa zgodą, na podstawie zgłoszenia wysłanego przez formularz kontaktowy zamieszczony na Stronie. Zakres przetwarzanych danych obejmuje wyłącznie imię, nazwisko, numer telefonu lub adres email oraz temat rozmowy lub treść wiadomości – informacje swobodnie i dowolnie przez Państwa redagowane.

Kancelaria informuje ponadto, iż formularze kontaktowe zamieszczone na Stronie działają jedynie dla realizacji jej własnych usług. Wszelkie inne przesłane przez formularze kontaktowe dane, np. zmierzające do przedstawienia Kancelarii propozycji handlowych przez inne podmioty, będą niezwłocznie usuwane i Kancelaria nie będzie na nie odpowiadać.

Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Wszelkie informacje w tym zakresie oraz odpowiedzi na inne pytania związane z realizowaną przez Kancelarię Polityką Prywatności, udzielane są za pośrednictwem adresu email: kancelaria@cclaw.pl.

Polityka cookies

Stosowane przez Kancelarię cookies są bezpieczne dla Państwa urządzeń. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Państwa i umożliwiają dostosowanie Strony do urządzenia Użytkownika.

Cookies zewnętrzne: Kancelaria korzysta z usługi Google Analytics, tj. usługi tworzenia statystyki stron internetowych świadczonej przez Google, dzięki której pliki cookie zostają zamieszczone w Państwa urządzeniu. Informacja wytworzona przez plik cookie, dotycząca korzystania przez Użytkownika ze Strony (w tym Państwa adres IP) będzie przekazana i przechowywana przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych (administratorem danych jest Google Inc.). Google będzie wykorzystywał te informacje w celu oceny korzystania przez Użytkownika ze Strony, zestawiania raportów z działalności prowadzonej w witrynie dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług dotyczących działalności w witrynie i korzystania z Internetu. Google może również przesyłać takie informacje podmiotom zewnętrznym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku, gdy podmioty zewnętrzne przetwarzają je w imieniu Google. Google nie będzie kojarzył Państwa adresu IP z innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu Google. W celu uzyskania dalszych informacji o Google Analytics, prosimy zapoznać się z informacjami na temat Cookies and Analytics (https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage), oraz polityką zachowania poufności danych dla Google Analytics (http://www.google.com/analytics/learn/privacy.htmlhttps://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage) dotyczącej Google Analytics.

Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.

Cookies trwałe: są przechowywane na Państwa urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika. Pliki te służą optymalizacji korzystania ze Strony przez Użytkownika poprzez uruchomienie Strony w wybranym przez niego języku. Cookies te są przechowywane przez okres 24 godzin. Cookies trwałe wysyłają również na serwer Kancelarii informację o ponownych odwiedzinach Strony przez Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają dostępu plików cookies.

Mogą Państwo samodzielnie, w każdym czasie, zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Państwa urządzenia. Zmiany tych ustawień mogą Państwo dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Udostępnianie danych

Kancelaria jest upoważniona do przekazywania innym podmiotom jedynie zbiorczych, anonimowych danych statystycznych, związanych z ruchem na Stronie wyłącznie w celu zarządzania Stroną oraz optymalizacją jej działania. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie na zasadach i w granicach dozwolonych prawem. Wszelkie dane, które umożliwiałyby identyfikację osoby fizycznej, są w pełni poufne i mogą być udostępniane wyłącznie za jej zgodą.

Na Administratora danych może zostać nałożony obowiązek udzielenia informacji zebranych przez Stronę upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań, w zakresie wynikającym z takiego żądania.

Kancelaria zapewnia bezpieczeństwo wszelkich informacji, które mogą zawierać dane poufne, przekazywanych przez Państwa za pomocą formularzy kontaktowych. Są one bezwzględnie chronione zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony tajemnicy adwokackiej oraz nie są i nie będą w żaden sposób przekazywane innym podmiotom w jakimkolwiek celu.

phone call

contact form

This website uses cookies. By browsing this website you agree to our cookies policy. For more information click here.